“Ziek worden door de hond: een zoönose”

Een zoönose is een ziekte die van dier op mens kan overgaan. Zoönosen komen regelmatig in het nieuws. Denk hierbij aan Q-koorts, maar ook gekkekoeienziekte en hondsdolheid zijn bekende zoönosen. Er zijn echter meer ziektes die (huis)dieren kunnen overbrengen op mensen. Gelukkig is niet iedere zoönose even ernstig, maar we kunnen beter voorkomen dat we ze oplopen.

Geen angst, wel opletten!

Hier in Nederland heersen gelukkig niet veel (gevaarlijke) zoönosen. Door intensieve dierziektebestrijdingsprogramma’s is de kans op besmetting gering. Wel moet we opletten en ons bewust zijn van het feit dat er dierziekten voorkomen waar mensen ook ziek van kunnen worden.

Op vakantie?

Zo is de kans op het oplopen van een zoönose in warmere landen (Zuid-Europa) veel groter dan in ons eigen land. Omdat daar meer zoönosen heersen, maar ook omdat de controle op dierziekten minder goed is. Vandaar ook dat het goed is om een bezoek aan de dierenarts te brengen wanneer u plannen heeft om met uw huisdier naar het buitenland te gaan. Mede door het veranderende klimaat is de kans reëel dat enkele voorheen niet in Nederland voorkomende dierziekten ook in Nederland (gaan) voorkomen. Verschillende (overheids) instanties houden dit in de gaten, waarbij dierenartsen en artsen nauw samenwerken.

We kunnen niet alle zoönosen opnoemen, dat zijn er teveel. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staan de belangrijkste zoönosen per diersoort genoemd: www.rivm.nl/ziekdoordier.

Wat kunt u zelf doen om een zoönose te voorkomen?

U kunt voorkomen dat u een zoönose oploopt, let daarbij op het volgende:

  • Goede hygiëne! Na het spelen met dieren, na het verzorgen van dieren of na ieder ander contact met dieren, altijd goed de handen met water en zeep wassen.
  • Laat honden niet in het gezicht of aan wondjes likken.
  • Bestrijd vlooien, teken en luizen. Controleer uw dier en uzelf op teken tijdens het tekenseizoen.
  • Bestrijd ongedierte in en rond het huis.
  • Ontworm uw huisdieren tenminste viermaal per jaar, of laat eventueel de ontlasting van uw dier onderzoeken.
  • Laat uw hond tijdig vaccineren.
  • Ga goed voorbereid met uw hond op vakantie.
  • Geef uw honden geen slachtafval. Als u rauw vlees wilt geven, verzeker u dan van de kwaliteit.
  • Ga tijdig naar de dierenarts als uw hond ziek lijkt.

Gerelateerde ervaringen

Gerelateerde ervaringen